ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漸-, *漸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漸, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] gradually
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  斬 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] imbue, #4,917 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] gradual; gradually, #4,917 [Add to Longdo]
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #3,281 [Add to Longdo]
日渐[rì jiàn, ㄖˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to progress (or increase, change etc) day by day; more (or better etc) with each passing day, #8,897 [Add to Longdo]
循序渐进[xún xù jiàn jìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] in sequence, step by step (成语 saw); to make steady progress incrementally, #20,110 [Add to Longdo]
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly), #24,162 [Add to Longdo]
渐变[jiàn biàn, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] gradual change, #28,242 [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one, #43,193 [Add to Longdo]
渐新世[Jiàn xīn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, / ] Oligocene (geological epoch from 34m-24m years ago), #190,734 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
[ぜんきん, zenkin] (n,adj-no) {math} asymptote [Add to Longdo]
近線[ぜんきんせん, zenkinsen] (n) asymptotic line [Add to Longdo]
近的自由[ぜんきんてきじゆう, zenkintekijiyuu] (n) asymptotic freedom (physics) [Add to Longdo]
[ぜんげん, zengen] (n,vs) gradual decrease; decline; (P) [Add to Longdo]
[ぜんご, zengo] (n,vs) {Buddh} (See 頓悟) gradual enlightenment [Add to Longdo]
[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
次的[ぜんじてき, zenjiteki] (adj-na) gradual; slow [Add to Longdo]
新世[ぜんしんせい, zenshinsei] (n) Oligocene epoch [Add to Longdo]
[ぜんしん, zenshin] (n,vs) gradual progress; steady advance; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜん, zen] NACH UND NACH, ALLMAEHLICH [Add to Longdo]
[ぜんぞう, zenzou] allmaehlich_zunehmen [Add to Longdo]
[ぜんじ, zenji] allmaehlich, nach_und_nach [Add to Longdo]
[ぜんげん, zengen] allmaehlich_abnehmen, sich_allmaehlich_verringern [Add to Longdo]
[ぜんしん, zenshin] allmaehlicher_Fortschritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top