ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

演唱

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -演唱-, *演唱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, ] sung performance; to sing for an audience, #5,307 [Add to Longdo]
演唱[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose you want to know if your concert will be a success.[CN] 我想也许你想知道 你的演唱会会否成功 Rope (1948)
Ladies and gentlemen, we shall now sing.[CN] 各位 现在开始演唱 The 39 Steps (1935)
What the...just those are 30 dollars each?[CN] 拜托3万算什么 上次演唱会的时候 Episode #1.2 (2004)
My butcher and his wife were at the concert.[CN] 卖肉的和他的妻子也去了演唱 The Dark Mirror (1946)
I used to sing with male bands, but I can't afford it anymore.[CN] 我以前跟男子乐团演唱 但受不了了 Some Like It Hot (1959)
Why, I sang for the Milk Fund benefit, didn't I?[CN] 我为牛奶基金义演唱过歌 不是吗? Romance on the High Seas (1948)
When you go to Mexico City, you must hear Rosario.[CN] 如果去墨西哥城 - 定得去听罗萨里奥演唱 Magnificent Obsession (1954)
When she sang it in St. Petersburg... the Czar used to come to every performance.[CN] 当她在圣彼得堡登台演唱时 沙皇每个场次都到场观赏 Gaslight (1944)
What about the concert?[CN] 演唱会如何 Rope (1948)
Hey! Here.[CN] 还有演唱 The Van (1996)
I wanna talk to you about an encore.[CN] 关于演唱我想再跟你谈谈 Blackboard Jungle (1955)
Not exactly. For two hours I was listening to a band concert[CN] 不完全是 有二个小时我是在听一个演唱 The Dark Mirror (1946)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top