ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滝-, *滝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] onomat. pouring rain; Japanese variant of 瀧|泷, waterfall; rushing water, #163,892 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たき, taki] (n) น้ำตก

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] (n) top of a waterfall; (P) [Add to Longdo]
[たきがわ, takigawa] (n) rapids; (P) [Add to Longdo]
壷;壺;つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall [Add to Longdo]
登り[たきのぼり, takinobori] (n) (fish) climbing (swimming) up waterfall [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Down come the rain in torrents.ザーッとのように雨が降ってきた。
I saw a wonderful fall there.そこですばらしいを見た。
The falls are some distance below the bridge.そのは橋の少し下流にあります。
Down came the rain in torrents.雨がのように降ってきた。
There is a waterfall above the bridge.橋の上流にがある。
A waterfall of sweat began to pour down my face.のような汗が顔から流れ始めた。
The valley echoes the sound of the waterfall.谷はの音を反響する。
I saw a man standing naked under the waterfall.男が1人に打たれていた。
Niagara Falls, famous as a world leading tourist resort.「世界有数の観光地として名高いナイアガラの
I thought the highest mountain in Tsuyama was Takiyama.津山一高い山は山だと思っていました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たき, taki] Wasserfall [Add to Longdo]
つぼ[たきつぼ, takitsubo] Bassin_unter_einem_Wasserfall [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
登り[たきのぼり, takinobori] einen_Wasserfall_hinaufschwimmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top