ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滋-, *滋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[滋, zī, ] to grow, to nourish; to multiply, to thrive
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  兹 [, ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1931

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, ㄗ, ] excite; nourish; this, #8,169 [Add to Longdo]
[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, ] AIDS, #4,870 [Add to Longdo]
[zī wèi, ㄗ ㄨㄟˋ, ] taste, #6,601 [Add to Longdo]
[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off, #8,460 [Add to Longdo]
[zī shēng, ㄗ ㄕㄥ, ] to breed; to flourish; to cause; to provoke; to create, #14,029 [Add to Longdo]
[zī yǎng, ㄗ ㄧㄤˇ, / ] nourish, #14,256 [Add to Longdo]
[zī bǔ, ㄗ ㄅㄨˇ, / ] nourishing; nutritious, #19,188 [Add to Longdo]
[zī shì, ㄗ ㄕˋ, ] to cause trouble; to provoke a dispute, #29,945 [Add to Longdo]
[zī zhǎng, ㄗ ㄓㄤˇ, / ] to grow (usually of abstract things); to yield; to develop, #32,084 [Add to Longdo]
病毒[ài zī bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] human immune deficiency virus (HIV); the AIDS virus, #35,902 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賀県[しがけん, shigaken] (n) Shiga prefecture (Kinki area) [Add to Longdo]
強飲料[じきょういんりょう, jikyouinryou] (n) tonic drink [Add to Longdo]
[じしょく, jishoku] (n,vs) reproducing in large numbers; multiplying [Add to Longdo]
[じどう, jidou] (n) type of No-mask [Add to Longdo]
[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
味に富む[じみにとむ, jiminitomu] (exp,v5m) to be nutritious; to be delicious [Add to Longdo]
[じよう, jiyou] (n,adj-no) nourishment; (P) [Add to Longdo]
養物[じようぶつ, jiyoubutsu] (n) nourishing or nutritious food [Add to Longdo]
養分[じようぶん, jiyoubun] (n) nutrient [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Curry sauce is very nourishing.カレーのルーは非常に養に富んでいる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] UEPPIG [Add to Longdo]
賀県[しがけん, shigaken] (Praefektur nordoestlich von Kyoto) [Add to Longdo]
[じよう, jiyou] Ernaehrung [Add to Longdo]
養分[じようぶん, jiyoubun] Naehrstoff, Nahrungsstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top