ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -湯-, *湯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[湯, tāng, ㄊㄤ] soup, gravy, broth; hot water
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang, #2,071 [Add to Longdo]
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
汤姆[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ, / ] Tom (name), #27,118 [Add to Longdo]
汤加[Tāng jiā, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ, / ] Tonga, south pacific archipelago kingdom, #33,357 [Add to Longdo]
清汤[qīng tāng, ㄑㄧㄥ ㄊㄤ, / ] broth; clear soup; consommé, #35,958 [Add to Longdo]
高汤[gāo tāng, ㄍㄠ ㄊㄤ, / ] clear soup; soup stock, #38,721 [Add to Longdo]
汤普森[Tāng pǔ sēn, ㄊㄤ ㄆㄨˇ ㄙㄣ, / ] Thompson (name), #44,547 [Add to Longdo]
赴汤蹈火[fù tāng dǎo huǒ, ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] not afraid of any difficulty (成语 saw), #54,494 [Add to Longdo]
汤姆斯杯[Tāng mǔ sī Bēi, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙ ㄅㄟ, / ] Thomas cup (international badminton team competition), #54,601 [Add to Longdo]
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, / ] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress, #55,326 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆ, yu] (n) น้ำร้อน, See also: お湯

Japanese-English: EDICT Dictionary
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) soup (chi [Add to Longdo]
たんぽ;[ゆたんぽ, yutanpo] (n) hot-water bottle [Add to Longdo]
の花[ゆのはな, yunohana] (n) hot-springs mineral deposits (resembling flowers) [Add to Longdo]
の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]
めぐり[ゆめぐり, yumeguri] (n) visiting multiple onsens [Add to Longdo]
をわかす;を沸す[ゆをわかす, yuwowakasu] (exp,v5s) to boil water; to get the bath ready [Add to Longdo]
引く[ゆびく, yubiku] (v5k,vt) to parboil; to scald [Add to Longdo]
飲み(P);呑み;のみ[ゆのみ, yunomi] (n) teacup; (P) [Add to Longdo]
[とうえき, toueki] (n) decoction (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ah, this hot water's good!いいだなあ。
The hot water isn't running.が出ません。
The water is boiling away.が沸騰してどんどんなくなっているよ。
The water has boiled away.が沸騰してなくなった。
The water has boiled away.が沸騰して蒸発した。
The water hardly began to boil when she added the ingredients.が沸騰し始めるとすぐに彼女は加えた。
They not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.の中で一日の汗や汚れ、苦労を洗い落とすだけでなく、日々の生活のことについておしゃべりをするのを楽しんだのである。
Is the water hot enough to make the tea?は紅茶を入れられるほど熱いですか。
Boil some water.を少し沸かしてください。
Don't use all the hot water.を全部使わないで。
Don't pour hot water into the glass or it will crack.コップに熱いおを注ぐな。さもないとひびが入るよ。
This jar can hold two liters of hot water.この瓶には2リットルのおが入る。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How would a soup tureen do for you? A soup tureen?[CN] -盤,有用嗎? La Poison (1951)
Miss Fitzgerald's got some soup for you.[CN] 菲茨傑拉德先生給你送了點 The Uninvited (1944)
Half the water's boiled away.[JP] が沸いた 1984 (1984)
Is the water hot enough for you?[JP] 加減はどう? The Manster (1959)
It's gotten into my mouth. Move slowly.[JP] が口に入ったわ Nostalgia (1983)
You could take a shower and let the water run as long as you like.[JP] シャワーで 存分におを使って Soylent Green (1973)
Tommy.[CN] Barbie in the Nutcracker (2001)
Yo, mom. Isn't there any hot water?[JP] おばさん おが出ないよ Groundhog Day (1993)
You got...[JP] ・・・ Soylent Green (1973)
While the cups do their soft-shoeing I'll be bubbling, I'll be brewing[JP] 躍るカップに おも躍るわ Beauty and the Beast (1991)
Saw you in Washington at Shorty Thompson's inquest.[CN] 在華盛頓見過 在矮子普森案子的審訊上 Ride the Pink Horse (1947)
There's some soup in the kitchen.[CN] 廚房正在煮 The Uninvited (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆ, yu] heisses_Wasser [Add to Longdo]
ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
上がり[ゆあがり, yuagari] nach_dem_Bad [Add to Longdo]
[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
沸かし器[ゆわかしき, yuwakashiki] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
沸し[ゆわかし, yuwakashi] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
[とうじ, touji] Badekur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top