ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -湖-, *湖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[湖, hú, ㄏㄨˊ] lake; Hubei, Hunan; bluish-green
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  胡 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] lake, #2,143 [Add to Longdo]
[Hú nán, ㄏㄨˊ ㄋㄢˊ, ] Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙, #3,292 [Add to Longdo]
[Jiāng hú, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ, ] rivers and lakes; around the whole country; cf 两江 and 两, Jiangnan, Jiangxi, Hubei, Hunan provinces in Qing times, #4,371 [Add to Longdo]
[Hú běi, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ, ] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉, #4,975 [Add to Longdo]
西[xī hú, ㄒㄧ ㄏㄨˊ, 西] Xihu or West lake (place name); West Lake in Hangzhou 杭州, Zhejiang, #7,144 [Add to Longdo]
南省[Hú nán shěng, ㄏㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, ] Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙, #8,661 [Add to Longdo]
北省[Hú běi shěng, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ, ] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉, #9,271 [Add to Longdo]
[hú pō, ㄏㄨˊ ㄆㄛ, ] lake, #13,740 [Add to Longdo]
[hú bīn, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄣ, / ] lake front, #14,695 [Add to Longdo]
[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted, #15,486 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みずうみ, mizuumi] (n) ทะเลสาบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みずうみ, mizuumi] (suf) lake (in place names) [Add to Longdo]
[みずうみ, mizuumi] (n) lake; (P) [Add to Longdo]
[こがん, kogan] (n,adj-no) lakeshore; lakeside [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] (n) lakes and marshes; (P) [Add to Longdo]
沼学[こしょうがく, koshougaku] (n) limnology [Add to Longdo]
沼型[こしょうがた, koshougata] (n) lake type (i.e. eutrophic, dystrophic, oligotrophic) [Add to Longdo]
沼水質保全特別措置法[こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう, koshousuishitsuhozentokubetsusochihou] (n) Law Concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (1984) [Add to Longdo]
沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem [Add to Longdo]
[こじょう, kojou] (n) on the lake [Add to Longdo]
[こしん, koshin] (n) center of a lake; centre of a lake [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are beautiful lakes here and there.あちこちに、美しいがあります。
That lake looks like the sea.あのは海のように見えます。
This lake supplies our city with water.このが我が市に水を供給する。
It is safe to skate on this lake.このでスケートをしても安全だ。
It is dangerous to swim in this lake.こので泳ぐのは危険だ。
A mysterious legend has been handed down about this lake.このについての不思議な伝説が言い伝えられている。
Some believe Nessie lives in this lake.このにネッシーが住んでいると信じている人もいる。
This lake abounds in trout.このにはますが多い。
Fish abound in this lake.このには魚が多い。
This lake abounds in various kinds of fish.このには様々な種類の魚がいる。
How deep is this lake?このの深さはどれくらいですか。
This lake is deepest at this point.このはここが最も深い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みずうみ, mizuumi] (der) See [Add to Longdo]
[こすい, kosui] -See [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] Seen [Add to Longdo]
[こはん, kohan] Seeufer [Add to Longdo]
[こめん, komen] Oberflaeche_eines_Sees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top