ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -港-, *港*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[港, gǎng, ㄍㄤˇ] port, harbor, bay; Hong Kong
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  巷 [xiàng, ㄒㄧㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 927

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng, ㄍㄤˇ, ] harbor; Hong Kong (abbr. for 香), #2,523 [Add to Longdo]
[Xiāng gǎng, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ, ] Hong Kong, #683 [Add to Longdo]
[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, ] port; harbor, #5,169 [Add to Longdo]
[Gǎng yuán, ㄍㄤˇ ㄩㄢˊ, ] Hong Kong dollar, #5,995 [Add to Longdo]
[gǎng bì, ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ, / ] Hong Kong currency; Hong Kong dollar, #6,810 [Add to Longdo]
[Gǎng Ào, ㄍㄤˇ ㄠˋ, ] Hong Kong 香 and Macao 澳門|澳门, #10,326 [Add to Longdo]
[Gǎng Tái, ㄍㄤˇ ㄊㄞˊ, / ] Hong Kong and Taiwan, #15,113 [Add to Longdo]
[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, / ] natural harbor; bay serving as harbor, #15,606 [Add to Longdo]
[Gǎng qū, ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Minato area of downtown Tokyo; port area, #18,941 [Add to Longdo]
连云[Lián yún gǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˊ ㄍㄤˇ, / ] Lianyungang prefecture level city in Jiangsu, #23,465 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (suf) harbour (in location names) [Add to Longdo]
(P);湊[みなと, minato] (n) harbour; harbor; port; (P) [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) outside a port or harbor (harbour) [Add to Longdo]
[みなとく, minatoku] (n) Harbour Ward (e.g. in Tokyo) [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (n) harbor entrance; harbour entrance [Add to Longdo]
祭り[みなとまつり, minatomatsuri] (n) port festival [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n) harbour city (harbor) [Add to Longdo]
[こうず, kouzu] (n) map of a harbor (harbour) [Add to Longdo]
則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948) [Add to Longdo]
[みなとまち, minatomachi] (n) port city [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm going to see her off at the airport at 2:00.2時に空に見送りに行きます。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空に到着する予定です。
Let me know when you will arrive at the airport.あなたがいつ空に着くか教えて下さい。
The airport shuttle will take you to Tokyo International Airport.あのリムジンバスに乗れば、東京国際空に行けるよ。
That ship goes abroad from this port.あの船はこのから外国に行きます。
My uncle is staying in Hong Kong at present.おじは今香に滞在している。
Kumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.クミコは空でスーツケースをポーターに運んでもらった。
Kennedy Airport, please.ケネディ空まで頼むよ。
I can not tell whether this bus goes to the airport.このバスが空へ行くかどうか私にはわかりません。
This bus will take you to the airport.このバスに乗れば空に行けますよ。
The boat made for the harbor.このボートはの方に向かった。
I hope to visit this airport again.この空にまた来たいと思う。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みなと, minato] Hafen [Add to Longdo]
[こうない, kounai] im_Hafen [Add to Longdo]
[こうわん, kouwan] Hafen- [Add to Longdo]
湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] Hafenarbeiter [Add to Longdo]
[みなとまち, minatomachi] Hafenstadt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top