ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -混-, *混*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[混, hùn, ㄏㄨㄣˋ] muddy, confused; to mix, to blend; to mingle
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1137

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑, #2,805 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless, #2,805 [Add to Longdo]
[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend, #4,188 [Add to Longdo]
凝土[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]
[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch, #9,242 [Add to Longdo]
[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby, #14,118 [Add to Longdo]
[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, ] to obscure; to confuse; to mix up; to blur, #15,375 [Add to Longdo]
[hùn zá, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] mix, #19,821 [Add to Longdo]
[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight, #21,183 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ざる[まざる, mazaru] (vt) ร่วม, เข้าร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ぜる[まぜる, mazeru] TH: ผสม  EN: to mix

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こん, kon] (n-pref) mixed; opposite of pure [Add to Longdo]
ざり物[まざりもの, mazarimono] (n) impurity [Add to Longdo]
じり気[まじりけ, majirike] (n) a dash of (something); impurity; mixture [Add to Longdo]
じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
じり物[まじりもの, majirimono] (n) mixture; impurity; adulteration [Add to Longdo]
じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See ずる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See じる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」木は、ため息じりにいいました。
Don't confuse "dare" and "dear".dare(デアー)とdear(ディアー)とを同するな。
The restaurant is always packed.あのレストランはいつもんでいる。
That place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.いつもあのお店はんでいるけど、今日は席をリザーブしてあるから大丈夫。
Is it always so crowded here?いつもこんなに雑しているのですか。
No, the traffic wasn't too bad.いや、それほどんでなかったよ。
Don't confuse Austria with Australia.オーストリアとオーストラリアを同してはいけない。
During Obon there is much confusion at train stations.お盆期間中は駅はとても雑する。
When she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.ガーン。彼女にふられたショックで頭が乱した。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小麦粉をぜて下さい。
There's a lot of traffic on the roads around this time of the day.この時間帯は道路が雑する。
The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.この前、雑した幹線道路の真ん中でガス欠してしまった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ざる[まざる, mazaru] sich_mischen, sich_vermischen [Add to Longdo]
じる[まじる, majiru] sich_mischen, sich_vermischen [Add to Longdo]
ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
ぜ物[まぜもの, mazemono] mischen, faelschen, panschen [Add to Longdo]
[こんらん, konran] Unordnung, Verwirrung, Durcheinander [Add to Longdo]
[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]
[こんだく, kondaku] Truebung [Add to Longdo]
[こんぼう, konbou] gemischtes_Spinnen [Add to Longdo]
血の人[こんけつのひと, konketsunohito] Mischling [Add to Longdo]
[こんざつ, konzatsu] Gewuehl, Gedraenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top