ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

液晶

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -液晶-, *液晶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液晶[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] liquid crystal screen [Add to Longdo]
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] LCD; liquid crystal display [Add to Longdo]
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
液晶[えきしょう, ekishou] (n) liquid crystal; (P) [Add to Longdo]
液晶テレビ[えきしょうテレビ, ekishou terebi] (n) liquid crystal television [Add to Longdo]
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] (n) {comp} liquid-crystal display; LCD [Add to Longdo]
液晶パネル[えきしょうパネル, ekishou paneru] (n) {comp} liquid crystal panel [Add to Longdo]
液晶ビューカム[えきしょうビューカム, ekishou byu-kamu] (n) liquid crystal viewcam [Add to Longdo]
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector [Add to Longdo]
液晶[えきしょうばん, ekishouban] (n) liquid crystal (display) panel [Add to Longdo]
液晶表示装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In any case why was it only mine that had a line in the LCD?そもそも何故私の物だけ液晶に線が入っていたのか。
You can't see too well with these LCD displays.液晶画面は、見にくいなぁ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top