ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

液体

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -液体-, *液体*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液体[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
液体[えきたい, ekitai] (n) liquid; fluid; (P) [Add to Longdo]
液体に浸ける;液体に漬ける;液体につける[えきたいにつける, ekitainitsukeru] (exp,v1) to dunk (e.g. food in a drink) [Add to Longdo]
液体に浸す[えきたいにひたす, ekitainihitasu] (exp,v5s) to dunk (e.g. food in a drink) [Add to Longdo]
液体アンモニア[えきたいアンモニア, ekitai anmonia] (n) liquid ammonia [Add to Longdo]
液体シール[えきたいシール, ekitai shi-ru] (n) liquid seal [Add to Longdo]
液体ジェット加工[えきたいジェットかこう, ekitai jietto kakou] (n) liquid jet processing [Add to Longdo]
液体ヘリウム[えきたいヘリウム, ekitai heriumu] (n) liquid helium [Add to Longdo]
液体金属[えきたいきんぞく, ekitaikinzoku] (n) liquid metal [Add to Longdo]
液体空気[えきたいくうき, ekitaikuuki] (n) liquid air [Add to Longdo]
液体酸素[えきたいさんそ, ekitaisanso] (n) liquid oxygen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ammonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.アンモニアは、非常に強い匂いをもった液体または気体である。
This liquid can be resolved into three elements.この液体は3つの要素に分解できる。
This transparent liquid contains poison.この透明な液体には毒が含まれている。
This transparent liquid contains a sort of poison.この透明な液体は毒のようなものを含んでいる。
A sponge absorbs liquids.スポンジは液体を吸い取る。
The liquid does not strain well.その液体はうまくこせない。
The liquid gave off a strong smell.その液体は強烈な匂いを発した。
Fluid is heavier than gas.液体は気体より重い。
What has many holes but is good for holding liquid?穴をたくさん持っていて、しかも液体を保つのに適しているのはなんだ。
When a solid melts, it becomes liquid.固体が解けると液体になる。
Water and oil are both liquids.水と石油は共に液体である。
Water is a liquid.水は液体である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
液体[えきたい, ekitai] Fluessigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top