ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涯-, *涯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[涯, yá, ㄧㄚˊ] border, horizon; river bank, shore
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  厓 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2604

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yá, ㄧㄚˊ, ] border; horizon; shore, #25,958 [Add to Longdo]
[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, ] career, #5,151 [Add to Longdo]
[tiān yá, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] the ends of the earth, #7,968 [Add to Longdo]
海角[tiān yá hǎi jiǎo, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] the ends of the earth; separated worlds apart, #25,438 [Add to Longdo]
学海无[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄨˊ ㄧㄚˊ, / ] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis, #97,742 [Add to Longdo]
戎马生[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, / ] army life (成语 saw); the experience of war, #99,574 [Add to Longdo]
若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad), #117,267 [Add to Longdo]
人生短暂,学术无[rén shēng duǎn zàn, xue2 shu4 wu2 ya2, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xué shù wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄨˊ ㄧㄚˊ, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
吾生也有,而知也无[wú shēng yě yǒu yá, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, ㄨˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, ér zhī yě wú yá, ㄦˊ ㄓ ㄧㄝˇ ㄨˊ ㄧㄚˊ, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
[zhí yá, ㄓˊ ㄧㄚˊ, / ] career [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はて, hate] (n) horizon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is the opportunity of my life.これは私の生にとって千載一遇の機会です。
You should set a high value on every man's life.すべての人の生を高く評価するべきである。
The millionaire began life as a poor boy.その大富豪は貧しい少年として生を始めた。
It was the best experience in all my life.それは私のこれまでの生の中で、最高の経験だった。
Lincoln's parents remained poor all their lives.リンカーンの両親は、生ずっと貧しかった。
You should read about the careers of great men.偉大な人の生について読むべきです。
Education must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.教育は若い時代に限られてはならず、われわれの全生を通じて継続して行われるものでなければならない。
If you wish to be happy, learn to be content with your condition in life.幸福になりたいなら人生における境に満足することを学びなさい。
I resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.残りの生は自分の理想を追求していくと心に決めた。
My aunt enjoyed good health all her life.私の叔母は生健康に恵まれた。
I have been his greatest fan all my life.私は一生彼の大ファンでした。
I am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.私は自分の理想の追求に生を費やそうと決心した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がい, gai] UFER, WASSERRAND, ENDE, BEGRENZUNG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top