ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海外旅行

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海外旅行-, *海外旅行*
Japanese-English: EDICT Dictionary
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外旅行障害保険を持っています。
Did you ever travel abroad by ship?あなたは船で海外旅行をしたことがありますか。
This guidebook is a handy to take on a trip abroad.このガイドブックは海外旅行に持っていくと重宝する。
This bag won't do for traveling abroad.このかばんは海外旅行の役に立たない。
I would like to travel in foreign countries while the yen is strong.この円高のうちに、海外旅行をしたいものです。
She is saving money to go abroad.この所は海外旅行するために貯金している。
Is this your first trip abroad?これが初めての海外旅行ですか。
In those days few people could travel abroad.その当時海外旅行に行ける人はほとんどいなかった。
Thought she wished to travel abroad by herself she thought better of it.一人で海外旅行したいと彼女は思ったが、考え直してやめた。
My wife often rings me up, while she travels abroad.家内は海外旅行中で、よく電話をかけてくる。
Traveling abroad is out of the question.海外旅行なんて無理よ。 [F]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top