ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浩-, *浩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浩, hào, ㄏㄠˋ] great, grand, vast
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1864

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hào, ㄏㄠˋ, ] grand; vast (water), #7,287 [Add to Longdo]
呼和[Hū hé hào tè, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区, #20,218 [Add to Longdo]
荡荡[hào hào dàng dàng, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] grandiose; majestic, #23,393 [Add to Longdo]
[hào hàn, ㄏㄠˋ ㄏㄢˋ, ] vast (of ocean); boundless, #24,423 [Add to Longdo]
[hào dà, ㄏㄠˋ ㄉㄚˋ, ] vast; great; large amount, #28,358 [Add to Longdo]
[hào jié, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, ] calamity; catastrophe; apocalypse, #29,097 [Add to Longdo]
呼和特市[Hū hé hào tè shì, ㄏㄨ ㄏㄜˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, ] Hohhot prefecture level city, capital of Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区, #33,340 [Add to Longdo]
[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, ] vast; expansive (universe); torrential (floods), #41,318 [Add to Longdo]
[hào dàng, ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ, / ] vast and mighty (of river or ocean); broad and powerful, #43,308 [Add to Longdo]
如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, / ] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library), #62,818 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こうぜん, kouzen] (n,adj-t,adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast [Add to Longdo]
然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns) [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hiroki was at a loss what to do.材はどうしてよいか途方にくれていた。
Koji was caught in a shower on his way home.二は帰宅の途中ににわか雨に会った。
The man talking with our boss is Hiroshi.社長と話している男はだ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top