ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浦江

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浦江-, *浦江*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浦江[huáng pǔ jiāng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ ㄐㄧㄤ, / ] Huangpu River (in Shanghai), #24,762 [Add to Longdo]
浦江[Pǔ jiāng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄤ, ] (N) Pujiang (place in Zhejiang), #33,837 [Add to Longdo]
浦江[Pǔ jiāng xiàn, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Pujiang county in Zhejiang, #89,901 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This fish is straight from the Huangpu River.[CN] 这条鱼黄浦江里刚钓出来的,很新鲜啊! Flowers of Shanghai (1998)
I make a quick exit and follow his directions to the Huangpu river.[CN] 我赶快离开,按他的指引,前往黄浦江 Full Circle with Michael Palin (1997)
Anyone who breaks the rules goes to the bottom of the Huangpu River.[CN] 要是有人不守规矩 那我们就只能在黄浦江里面找得到他了 The Last Tycoon (2012)
Japanese artillery fire on U.S. warships in the British team Huangpu River[CN] 日本人炮击了停在黄浦江上的英美军舰 East Wind Rain (2010)
All my possessions.[CN] 跳入那滔滔的黄浦江里I Gone with the Bullets (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top