ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浅-, *浅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浅, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] shallow, superficial
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1721

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] sound of moving water, #4,456 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow, #4,456 [Add to Longdo]
[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] skin deep; superficial; shallow, #20,710 [Add to Longdo]
[qiǎn sè, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] light color, #21,948 [Add to Longdo]
[shēn qiǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄢˇ, / ] deep or shallow; depth (of the sea); limits of decorum, #22,036 [Add to Longdo]
[qiǎn bó, ㄑㄧㄢˇ ㄅㄛˊ, / ] superficial, #30,620 [Add to Longdo]
[qiǎn shuǐ, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] shallow water, #31,670 [Add to Longdo]
[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] plain; clear; obvious, #35,820 [Add to Longdo]
[cū qiǎn, ㄘㄨ ㄑㄧㄢˇ, / ] shallow; superficial, #40,907 [Add to Longdo]
[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, / ] shallow sea; sea less than 200 meters deep, #49,270 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あさい, asai] (adj-i) shallow; superficial; (P) [Add to Longdo]
からぬ[あさからぬ, asakaranu] (exp) (arch) deep (of emotions, connections, etc.); lit [Add to Longdo]
はか(P);墓(ateji)[あさはか, asahaka] (adj-na,n) shallow; superficial; frivolous; thoughtless; foolish; silly; (P) [Add to Longdo]
ましい;間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
羽鳥[あさはどり, asahadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[あさぎ, asagi] (n) light yellow [Add to Longdo]
[せんかい, senkai] (n) shallow sea [Add to Longdo]
[せんがく, sengaku] (adj-na,n) superficial knowledge; superficiality [Add to Longdo]
学寡聞[せんがくかぶん, sengakukabun] (n) shallow learning and limited information; ignorant and badly informed [Add to Longdo]
学非才;学菲才[せんがくひさい, sengakuhisai] (n) one's lack of learning or ability; shallow learning and limited ability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The curriculum of this school is wide and shallow.この学校のカリキュラムは広くい。
This river becomes shallow at that point.この川はあそこでくなっている。
That dark coat does not match her dark skin.その黒っぽいコートは彼女の黒い肌には合わない。
The pond is too shallow for swimming.その池は泳ぐにはすぎる。
We haven't known each other long.我々は知り合ってからまだ日がい。
My love for my dog was very deep.私の愛犬に対する愛情はからぬものがあった。
The spring was still young.春はまだかった。
By inches the water shallows.少しずつ水がくなる。
The river was shallow at that point.川のその辺りはかった。
The river is shallow here - we can walk across.川はここでくなっている。歩いて渡れるよ。
The stream becomes shallower as you move upriver.川上に行くにしたがって流れはくなる。
I may not have much to offer in the way of learning or ability but I want to do whatever I can for us all and humbly ask for your favor.学非才の私ではありますが、何とぞ皆様のお力を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あさい, asai] seicht, flach [Add to Longdo]
[せんがく, sengaku] oberflaechliche_Kenntnis [Add to Longdo]
[せんかい, senkai] flaches_Meer [Add to Longdo]
[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
[せんぱく, senpaku] oberflaechlich, seicht [Add to Longdo]
[せんけん, senken] oberflaechliche_Ansicht [Add to Longdo]
黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top