ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洲-, *洲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洲, zhōu, ㄓㄡ] continent; island
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  州 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [ideographic] A state 州 surrounded by water 氵; 州 also provides the pronunciation, Rank: 701

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] continent; island, #6,695 [Add to Longdo]
[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa, #3,542 [Add to Longdo]
[Ào zhōu, ㄠˋ ㄓㄡ, ] Australia (continent); abbr. for 澳大利亞|澳大利亚, #8,429 [Add to Longdo]
[Měi zhōu, ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] the Americas, #12,304 [Add to Longdo]
[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
拉丁美[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America, #17,131 [Add to Longdo]
绿[lǜ zhōu, ㄌㄩˋ ㄓㄡ, 绿 / ] oasis, #17,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひじ;ひし, hiji ; hishi] (n) (arch) mid-ocean sandbank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
You can get hold of me at the Yasesu Hotel.私に連絡をとりたいときは八重ホテルにいますから。
He took a room at the Yaesu Hotel.彼らは八重ホテルに一室をとった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top