ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洛-, *洛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洛, luò, ㄌㄨㄛˋ] a river in the Shanxi province; a city
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 978

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Luò, ㄌㄨㄛˋ, ] surname Luo; old name of several rivers (in Henan, Shaanxi, Sichuan and Anhui), #3,890 [Add to Longdo]
[Luò yáng, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄤˊ, / ] Luoyang prefecture level city in Henan, an old capital from pre-Han times, #8,818 [Add to Longdo]
杉矶[Luò shān jī, ㄌㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄐㄧ, / ] Los Angeles, California, #8,997 [Add to Longdo]
[hǎi luò yīn, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄣ, ] heroin, #18,871 [Add to Longdo]
[Mó luò gē, ㄇㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜ, ] Morocco, #20,673 [Add to Longdo]
[Kǎ luò sī, ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Carlos (name), #22,542 [Add to Longdo]
捷克斯伐克[Jié kè sī luò fá kè, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ, ] Republic of Czechoslovakia, #23,364 [Add to Longdo]
伐克[Sī luò fá kè, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ, ] Slovakia, #28,811 [Add to Longdo]
文尼亚[Sī luò wén ní yà, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄣˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Slovenia, #30,870 [Add to Longdo]
阳市[Luò yáng shì, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Luoyang prefecture level city in Henan, an old capital from pre-Han times, #36,373 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らくがい, rakugai] (n) (See 中) outside Kyoto or the capital [Add to Longdo]
[らくちゅう, rakuchuu] (n) (See 外) inside the capital [Add to Longdo]
[らくちゅうらくがい, rakuchuurakugai] (n) in and around the city of Kyoto [Add to Longdo]
外図[らくちゅうらくがいず, rakuchuurakugaizu] (exp) (See 図・1,外) views in and around the city of Kyoto (paintings and drawings) [Add to Longdo]
[らくない, rakunai] (n) in Kyoto or the capital [Add to Longdo]
[らくなん, rakunan] (n) (1) south of the capital; (2) southern part of Kyoto [Add to Longdo]
陽の紙価を高める[らくようのしかをたかめる, rakuyounoshikawotakameru] (exp,v1) (id) (arch) to be highly-reputed and sell extremely well (of a printed literary work); to raise the price of paper in Luoyang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top