ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泪-, *泪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泪, lèi, ㄌㄟˋ] tears; to cry, to weep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 from the eyes 目, Rank: 1271

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] tears, #3,049 [Add to Longdo]
[yǎn lèi, ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ, / ] tears; crying, #2,973 [Add to Longdo]
[liú lèi, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄟˋ, / ] to shed tears, #6,357 [Add to Longdo]
[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]
盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved, #21,896 [Add to Longdo]
[rè lèi, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] hot tears, #23,430 [Add to Longdo]
[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
[lèi zhū, ㄌㄟˋ ㄓㄨ, / ] a teardrop, #30,066 [Add to Longdo]
[lèi xiàn, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lacrimal gland, #42,157 [Add to Longdo]
[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade, #43,371 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My eyes brimming with tears.目がであふれた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then your eyes will cry blood.[CN] 如果害别人流的话 Episode #1.4 (2004)
Sentimentally, but not tragically.[CN] 动点感情,但不是眼汪汪 Cavalcade (1933)
There were tears in her eyes as she asked about you,[CN] 她打听了很多您的事情还落了呢 Taki no shiraito (1933)
You never make a fuss.[CN] 从来没有流过眼 Cavalcade (1933)
She gave birth to me, and raised me well.[CN] 也会热盈眶 用力一点 知道了 Episode #1.4 (2004)
Eunchae, do a good job.[CN] 因为太喜欢恩彩了还会掉 Episode #1.4 (2004)
"l won't be truly happy until my sorrow is drained."[CN] 直到我的 眼将我内心所有的悲痛驱散 我才能够幸福" The Phantom Carriage (1921)
So touching that I almost want to cry.[CN] 我被她们感动得都快掉眼 Cavalcade (1933)
The bride didn't show up.[CN] 流满面 他的新娘没有来 It Happened One Night (1934)
Crimson tears shed for love that was not to be,[CN] 瞬乎间又化为血飘散于人间 Taki no shiraito (1933)
And always giving me so much love.[CN] 也会热盈眶 Episode #1.2 (2004)
"The tears were like hailstones that rolled down my cheeks[CN] 就像冰雹 滚落我脸颊 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top