ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法学

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法学-, *法学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法学[fǎ xué, ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] law; legal studies, #10,837 [Add to Longdo]
法学[fǎ xué yuàn, ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] law school, #27,003 [Add to Longdo]
法学[fǎ xué jiā, ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] jurist, #40,003 [Add to Longdo]
法学[fāng fǎ xué, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] methodology, #140,112 [Add to Longdo]
中国法学[Zhōng guó Fǎ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Law Society [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
法学[ほうがく, hougaku] Thai: นิติศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
法学[ほうがく, hougaku] (n,adj-no) law; jurisprudence; (P) [Add to Longdo]
法学系大学院共通入学試験[ほうがくけいだいがくいんきょうつうにゅうがくしけん, hougakukeidaigakuinkyoutsuunyuugakushiken] (n) American graduate law school entrance test; LSAT [Add to Longdo]
法学[ほうがくし, hougakushi] (n) Bachelor of Laws [Add to Longdo]
法学[ほうがくしゃ, hougakusha] (n) jurist [Add to Longdo]
法学[ほうがくぶ, hougakubu] (n) law department; law school; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He got a master's degree in law.彼は法学修士の学位を得た。
Not every student studying law can be a lawyer.法学を学んでいる学生が皆法律家になれるというわけではない。
He got a job at the Law Library.法学部の図書館で仕事を見つけた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top