ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泌-, *泌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泌, mì, ㄇㄧˋ] to seep out, to secrete
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2609

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] secrete; pour off, #23,098 [Add to Longdo]
[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
内分[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
[fēn mì wù, ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄨˋ, ] secretion, #16,764 [Add to Longdo]
外分[wài fēn mì, ㄨㄞˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] exocrine; external secretion (e.g. saliva), #88,325 [Add to Longdo]
内分[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone), #108,441 [Add to Longdo]
[Bì yáng, ㄅㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] (N) Biyang (place in Henan), #108,590 [Add to Longdo]
外分[wài fēn mì xiàn, ㄨㄞˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, ] exocrine gland; gland producing external secretion (e.g. saliva) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尿[ひにょう, hinyou] (n) urination [Add to Longdo]
尿器[ひにょうき(P);ひつにょうき, hinyouki (P); hitsunyouki] (n) urinary organs; (P) [Add to Longdo]
尿器科[ひにょうきか, hinyoukika] (n) urology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have a discharge from my nipple.乳首から分液が出ます。
Female hormone imbalance is a major cause of infertility.女性ホルモン分の乱れが不妊症の大きな原因です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] FLIESSEN, AUSFLIESSEN, ABSONDERN [Add to Longdo]
[ひ, hi] FLIESSEN, AUSFLIESSEN, ABSONDERN [Add to Longdo]
尿器[ひにょうき, hinyouki] Harnorgan [Add to Longdo]
尿器科[ひにょうきか, hinyoukika] urologische_Abteilung, Urologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top