ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泉-, *泉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泉, quán, ㄑㄩㄢˊ] spring, fountain; wealth, money
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Water 水 flowing from a spring 白, Rank: 1641

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] fountain; spring, #5,185 [Add to Longdo]
[Wēn quán, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] Arishang Nahiyisi or Wenquan county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang, #7,319 [Add to Longdo]
[wēn quán, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] hot spring; spa; (Japanese: onsen), #7,319 [Add to Longdo]
[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
[Quán zhōu, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄡ, ] Quanzhou prefecture level city in Fujian, #8,494 [Add to Longdo]
[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water, #11,978 [Add to Longdo]
[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin, #13,542 [Add to Longdo]
[quán shuǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] spring water, #17,637 [Add to Longdo]
州市[Quán zhōu shì, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Quanzhou prefecture level city in Fujian, #18,969 [Add to Longdo]
[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] fountain, #20,180 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いずみ, izumi] (n) spring; fountain; (P) [Add to Longdo]
[せんか, senka] (n) Hades; the hereafter [Add to Longdo]
[せんしつ, senshitsu] (n) onsen water quality; spring quality [Add to Longdo]
[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P) [Add to Longdo]
[せんせき, senseki] (n) springs and rocks [Add to Longdo]
[いずみねつ, izuminetsu] (n) Izumi fever (resembles scarlet fever) [Add to Longdo]
[せんもん, senmon] (n) (1) soft spot (in the skull of an infant); fontanelle; fontanel; (2) (See 黄) gates of Hades; entrance to the underworld [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This hot-spring spa is a great find.この温は穴場だね。
These hot springs possess properties for healing wounds.この温は傷を治す性質がある。
The man was a fountain of knowledge.その男は知識のともいうべき人だった。
The town is famous for its hot spring.その町は温で有名です。
Sometimes it's good for a married couple to go to a hotspring together - just the two of them.たまには夫婦水入らずで温に行ってのんびりするのもいいもんだ。
I like onsen off the beaten track.ひなびた温が好きです。
The hot spring will do you good.はあなたに効くでしょう。
The eagle does not catch flies. [Proverb]渇しても盗の水は飲まず。 [Proverb]
The geyser sends up a column of hot water every two hours.間欠は2時間毎に湯を噴出する。
We're torn between going to a hot spring and going skiing.今、温に行くかスキーに行くかもめているんだよ。
I can't afford to go to the onsen this weekend; I'm broke.今週末は温に行く余裕はないね。すっからかんだ。
I feel like taking a hot spring bath tonight.今夜は温に入りたい気分だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
[せんすい, sensui] Gartenteich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top