ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -河-, *河*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hé, ㄏㄜˊ, ] (n) แม่น้ำ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[河, hé, ㄏㄜˊ] river, stream; the Yellow river
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 574

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] river, #2,305 [Add to Longdo]
[Hé nán, ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ, ] Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫, capital Zhengzhou 鄭州|郑州, #3,166 [Add to Longdo]
[Hé běi, ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ, ] Hebei province (Hopeh) in north China surrounding Beijing, abbr. 冀, capital Shijiazhuang 石家庄, #4,944 [Add to Longdo]
[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
南省[Hé nán shěng, ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, ] Henan province (Honan) in central China, abbr. 豫, capital Zhengzhou 鄭州|郑州, #7,163 [Add to Longdo]
北省[Hé běi shěng, ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ, ] Hebei province (Hopeh) in north China surrounding Beijing, abbr. 冀, capital Shijiazhuang 石家庄, #8,438 [Add to Longdo]
[hé liú, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ, ] river, #9,260 [Add to Longdo]
[yín hé, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
[hé dào, ㄏㄜˊ ㄉㄠˋ, ] river way; course of a river, #10,403 [Add to Longdo]
[hé biān, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄢ, / ] river bank, #13,579 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かば, kaba] (n) ฮิปโปโปเตมัส

Japanese-English: EDICT Dictionary
の源[かわのみなもと, kawanominamoto] (n) fountainhead [Add to Longdo]
[かわがらす;カワガラス, kawagarasu ; kawagarasu] (n) (uk) brown dipper (Cinclus pallasii) [Add to Longdo]
海豚;川海豚[かわいるか;カワイルカ, kawairuka ; kawairuka] (n) (uk) river dolphin [Add to Longdo]
[かかん, kakan] (n) Milky Way [Add to Longdo]
岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc. [Add to Longdo]
岸段丘[かがんだんきゅう, kagandankyuu] (n) river terrace [Add to Longdo]
[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river [Add to Longdo]
[かぎょ, kagyo] (n) (See 川魚) river fish [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) river system [Add to Longdo]
原(P);川原(P)[かわら(P);かわはら, kawara (P); kawahara] (n) dry river bed; river beach; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is dangerous to swim in this river.こので泳ぐのは危ない。
It is dangerous to bathe in this river.こので水浴するのは危険だ。
This river flows all the way to New Orleans.このはニューオリンズまで続いている。
This ship is too big to pass through the canal.この船は大きすぎて運を通れない。
Is this a river?これが
Should the Suez and Panama Canals be internationalized?スエズ運とパナマ運は国際管理化におくべきでしょうか。
The canal connects the Atlantic with the Pacific.その運は大西洋と太平洋をつないでいる。
The glacier moves but by inches.その氷はゆっくりではあるが動いている。
Let's get out of here.ちょいとここらで岸をかえましょうや。
The Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.パナマ運は大西洋と太平洋をつないでいる。
The Bakers have a farm up the river.ベーカーさん一家はの上流に農場を持っている。
There are many galaxies in the universe.宇宙にはたくさんの銀がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] Fluss [Add to Longdo]
[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
[かせん, kasen] Fluesse [Add to Longdo]
[かてい, katei] Grund_eines_Flusses, Flussbett [Add to Longdo]
[かはん, kahan] Flussufer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top