ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沙-, *沙*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙, ] พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙, ] (n) พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沙, shā, ㄕㄚ] sand, gravel, pebbles; granulated
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 848

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, ] granule; hoarse; raspy; sand; powder; abbr. for Tsar or Tsarist Russia; surname Sha, #2,810 [Add to Longdo]
[Cháng shā, ㄔㄤˊ ㄕㄚ, / ] Changsha prefecture level city and capital of Hunan province in south central China, #4,104 [Add to Longdo]
[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, / ] sofa, #5,087 [Add to Longdo]
[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
[shā mò, ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] desert, #8,440 [Add to Longdo]
[shā tān, ㄕㄚ ㄊㄢ, / ] sand bar; beach, #9,125 [Add to Longdo]
[Jiā shā, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ, ] Gaza, #10,874 [Add to Longdo]
[Shā tè, ㄕㄚ ㄊㄜˋ, ] Saudi Arabia, #11,618 [Add to Longdo]
[shā chén, ㄕㄚ ㄔㄣˊ, / ] sand; sandstorm (common in spring in north China), #12,866 [Add to Longdo]
[Cháng shā shì, ㄔㄤˊ ㄕㄚ ㄕˋ, / ] Changsha prefecture level city and capital of Hunan province in south central China, #13,186 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃ;さ, sha ; sa] (n) one hundred-millionth [Add to Longdo]
[さえん, saen] (n) (obsc) haze near the water [Add to Longdo]
[サゴ, sago] (n) (uk) (See サゴ椰子) sago (edible sago palm starch) (dut [Add to Longdo]
蚕;砂蚕(iK)[ごかい, gokai] (n) (uk) ragworm; sandworm; clam worm (Hediste) [Add to Longdo]
[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
汰の限り[さたのかぎり, satanokagiri] (exp) out of the question; preposterous [Add to Longdo]
虫;石蚕[いさごむし, isagomushi] (n) (See 飛螻蛄) caddis worm; caddis-worm (caddisfly larva) [Add to Longdo]
[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) {Buddh} shramana (wandering monk) [Add to Longdo]
[しゃみ;さみ, shami ; sami] (n) male Buddhist novice [Add to Longdo]
弥十戒[しゃみじっかい, shamijikkai] (n) {Buddh} (See 十戒・1) the 10 precepts [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two years have passed since I last met you.2年間のご無汰でした。
I have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.あんまりご無汰してしまって、どうも敷居が高くなってしまいました。
It has been a long time since I wrote you last.ご無汰しています。
I haven't seen you for ages.ご無汰しました。
I am as much in the wrong as you are about not writing before this.ご無汰はお互いさまです。
I am sorry I did not write to you for such a long time.ご無汰をして、ごめんなさい。
I defy you to make it public.できるというならそれを表汰にするがよい。
The police charged Sachiyo with the murder.警察は殺人罪で知代を告発した。
Violence erupted all over the city because of the food shortages.食糧不足のため市の至る所で暴力汰が突発した。
Money is everything.地獄の汰も金次第。
What he did was nothing less than madness.彼がしたことは狂気の汰としか言いようがなかった。
I got a scribbled note from him, but haven't heard from him since.彼からは殴り書きの手紙が一通届いただけで、その後音汰が無い。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top