ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汁-, *汁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[汁, zhī, ] juice, liquor, fluid; sap; gravy, sauce
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,540

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] juice, #3,439 [Add to Longdo]
[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] fruit juice, #11,272 [Add to Longdo]
[dǎn zhī, ㄉㄢˇ ㄓ, / ] gall; bile, #21,316 [Add to Longdo]
绞尽脑[jiǎo jìn nǎo zhī, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄓ, / ] to wrack one's brains, #28,945 [Add to Longdo]
[zhī yè, ㄓ ㄧㄝˋ, ] juice, #40,341 [Add to Longdo]
[mò zhī, ㄇㄛˋ ㄓ, ] prepared Chinese ink, #48,778 [Add to Longdo]
[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, ] soya bean milk, #54,153 [Add to Longdo]
[ròu zhī, ㄖㄡˋ ㄓ, ] meat stock, #72,888 [Add to Longdo]
[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]
[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, ] stock (liquid from stewing meat etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しる(P);つゆ, shiru (P); tsuyu] (n) (1) juice; sap; (2) soup; broth; (3) (つゆ only) (dipping) sauce; (P) [Add to Longdo]
だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.) [Add to Longdo]
[じゅうえき, juueki] (n) juice [Add to Longdo]
[しるけ, shiruke] (n) juice [Add to Longdo]
吸啄木鳥[しるすいきつつき;シルスイキツツキ, shirusuikitsutsuki ; shirusuikitsutsuki] (n) (uk) yellow-bellied sapsucker (Sphyrapicus varius) [Add to Longdo]
[しるもの, shirumono] (n) soup [Add to Longdo]
[しるこ, shiruko] (n) sweet red-bean soup [Add to Longdo]
粉屋;しるこ屋[しるこや, shirukoya] (n) (See 粉) sweet red-bean soup shop; shiruko shop [Add to Longdo]
[しるわん, shiruwan] (n) soup bowl [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This miso soup is too hot to drink.この味噌は熱くて飲めない。
Rice is good with miso-soup.ご飯と味噌は合う。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌と納豆です。
The mucus is thick.ねばねばした鼻です。
I often have post-nasal drip.よく鼻の後ろに鼻が落ちます。
Today's breakfast was dried mackerel and miso soup.今日の朝飯は鯵のひらきと味噌だった。
I like a basic breakfast - miso soup and rice.私は基本的な朝食であるみそとご飯が好きです。
What? A little soup and celery is all I get? I'm not a Zen monk. I can't survive on an austerity diet like this.禅坊主じゃあるまいし、毎日毎日、一一菜のダイエットメニューは勘弁してよ。
That guy took the best for himself.奴が一人でうまいを吸いやがった。
She dropped lemon juice into her tea.彼女は御茶にレモンのをたらした。
The mucus is greenish yellow.は黄緑色です。
Mother taught me how to make miso soup.母は味噌の作り方を教えてくれた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. Wunderbar.[JA] いい出 About a Boy (2015)
First Sandy Bullock steals my bike at spin class and then the juice bar runs out of chard, and now this?[JA] 最初にサンディ・ブロックは、 ジムでバイクを横取りし、 そして、ジュースバーは 青も使い果たし、そしてこれ? Manhunter (2016)
No gravy.[CN] 沒有肉 From Paris with Love (2010)
Rising like the bile that leaves that bitter taste at the back of our throats.[JA] 枝葉の胆がせり上がり 喉の後ろに苦い味が A Cure for Wellness (2016)
-Would you make that ginger ale please?[CN] 可以给我一杯姜酒吗? The Awful Truth (1937)
Drank kale for Christ's sake.[JA] キリストのために 青を飲んだりな A Cure for Wellness (2016)
I caught a cold, my nose is runny.[JA] ハナ かけるな! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Mrs. De Winter was most particular about sauces.[CN] 过去德温特夫人非常讲究调味 Rebecca (1940)
Just a few years and the gilt wears off the gingerbread.[CN] 只需几年,姜面包上 镀的金子就会消失 Cavalcade (1933)
He was saying he had too much to drink, and that he wanted something with broth.[JA] "あー ちょっと昨日飲みすぎた" とか言って "物食べたい"とか言って 富士そば行って Who Will Survive? (2015)
Have you ever seen gingerbread with gilt on it?[CN] 你见过镀金的姜面包吗 哦... Cavalcade (1933)
Sit down. Sure I couldn't get you a glass of lemonade or something?[CN] 真的不要喝果 或其他饮料吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しる, shiru] -Saft, -Suppe, -Bruehe [Add to Longdo]
[しるこ, shiruko] suesse_Bohnensuppe_mit_Reiskuchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top