ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

永久に

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -永久に-, *永久に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久に失うことになる。
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは永久に日本を去るのではないでしょうね。
Kate left this place for good.ケイトは、これを最後に永久にここを離れていった。
This is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.これは永久に凍っている地層であり、それが何フィートの深さの所もある。
Has Jane left Japan for good?ジェーンは永久に日本を離れたのですか。
Has John returned to America for good?ジョンは永久にアメリカに戻ってしまったのですか。
And history was changed forever.そして歴史は永久に変わった。
The door was closed for good.その扉は永久に閉ざされた。
Chaplain left America for good.チャップリンは永久にアメリカを去った。
Has Bob left the company for good this time?ボブは今度は永久に会社をやめたのか。
Mrs, Brown warned Beth if she didn't eat properly she would be permanently overweight.もし、きちんと食べなかったら永久に太ったままですよ、とブラウン夫人はベスに警告しました。
I will remember your kindness for good.永久にあなたの親切を忘れません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top