ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毒-, *毒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毒, dú, ㄉㄨˊ] poison, venom; drug, narcotic
Radical: , Decomposition:     母 [, ㄇㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] a poisonous plant, Rank: 947

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dú, ㄉㄨˊ, ] poison; narcotics, #2,037 [Add to Longdo]
[bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] virus, #2,230 [Add to Longdo]
[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] to be poisoned; poisoning, #4,999 [Add to Longdo]
[xiāo dú, ㄒㄧㄠ ㄉㄨˊ, ] disinfect; sterilize, #5,310 [Add to Longdo]
[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, ] drugs; narcotics; poison, #5,957 [Add to Longdo]
[dú xìng, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, ] toxicity, #9,033 [Add to Longdo]
[yǒu dú, ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ, ] poisonous, #9,452 [Add to Longdo]
[xī dú, ㄒㄧ ㄉㄨˊ, ] to take drugs, #10,462 [Add to Longdo]
[dú sù, ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] poison, #10,786 [Add to Longdo]
[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, ] drug prohibition, #12,106 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どく, doku] (n) ยาพิษ, สารพิษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どく, doku] (n) poison; toxicant; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[どくどくしい, dokudokushii] (adj-i) poisonous; venomous [Add to Longdo]
する[どくする, dokusuru] (vs-s) to be a bad influence (on something); to corrupt; to poison [Add to Longdo]
づく;突く[どくづく, dokuduku] (v5k,vt) to curse (at someone); to call someone names [Add to Longdo]
にも薬にもならない[どくにもくすりにもならない, dokunimokusurinimonaranai] (exp) (id) That will do neither harm nor good [Add to Longdo]
の有る;のある[どくのある, dokunoaru] (exp) harmful; poisonous; malicious [Add to Longdo]
を以てを制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another [Add to Longdo]
を食らわば皿迄[どくをくらわばさらまで, dokuwokurawabasaramade] (exp) (id) In for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
を盛る[どくをもる, dokuwomoru] (exp,v5r) (See 一服を盛る) to poison (e.g. food, drink); to administer poison [Add to Longdo]
ガス[どくガス, doku gasu] (n) poison gas; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That poor lady is disabled.あの女性は気のにからだが不自由だ。
Many criminals in America are addicted to drugs.アメリカの犯罪者の多くは麻薬中である。
An alcoholic tends not to die happily.アルコール中の人は、幸せな死に方はしないものだ。
Certain poisons, properly used, are useful.ある種のは、適当に使えば役に立つ。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]ある人の食べ物が別の人には
There really is such a thing as Internet addiction.インターネット中って、本当にあるみたいね。
Sorry, but you must have the wrong number.お気のですが、番号違いです。
I'm sorry for you.お気のに存じます。
I'm sorry for you.お気のに存じ上げます。
I am sorry for you.お気の様。
I feel very sorry for your sister.お姉さんのことはたいへんお気のに思います。
I'm sorry to hear that your father has passed away.お父上がお亡くなりになったと聞いてお気のに思います。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どく, doku] GIFT [Add to Longdo]
[どくさつ, dokusatsu] Giftmord, Vergiftung [Add to Longdo]
[どくぜつ, dokuzetsu] giftige_Zunge, boese_Zunge [Add to Longdo]
[どくそう, dokusou] giftige_Pflanze [Add to Longdo]
[どくやく, dokuyaku] Gift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top