ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每次

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每次-, *每次*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每次[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#That each time it's more thrilling #[CN] 每次都是令人心动的 One Hour with You (1932)
Whenever I run across a funny name, I like to find a rhyme.[CN] 我每次听到可笑的名字 就会帮它做一首短诗 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Every time I open the door somebody walks in.[CN] 每次我开门,都有人进来 The Awful Truth (1937)
Every time I see you, I wonder if it's gonna be the last.[CN] 我控制不住自己 每次见你我都在想是不是最后一次 'G' Men (1935)
You always felt better when he came along.[CN] 每次當他過來, 你會感到很舒服. Grand Hotel (1932)
Every time you opened your kisser, you gave her another story.[CN] 你每次一张嘴 她就可以写一篇报道 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Now, listen. There's no sense in you reading the papers and then coming down here all in an uproar.[CN] 听着 这没什么大不了 每次你看完这些报纸 'G' Men (1935)
I'll think of you whenever a show opens and say to myself:[CN] 每次时装秀开幕时我都会想到你的 我会对自己说: The Awful Truth (1937)
What do you mean cheat?[CN] 您的寿司 为什么你每次都犯规 Episode #1.2 (2004)
Every year this location brought problems.[CN] 可每次都是冷冷清清 Taki no shiraito (1933)
As usual. Every time I try to protect you.[CN] 你上次也这样说每次我要保护你 你都这样 It Happened One Night (1934)
- Gosh. - She looks better every time I see her. - Thank you.[CN] 我每次见她都觉得她更美一些 谢谢 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top