ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每年

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每年-, *每年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每年[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
每年一度[měi nián yī dù, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ ㄧ ㄉㄨˋ, ] once a year (every year) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always is this time of year.[CN] 当然,每年此时都是如此 The Grapes of Wrath (1940)
He made but one condition, that they pay him each year the tribute of a falcon in acknowledgement that Malta was still under Spain.[CN] 他只提出一个条件 他们每年进贡一只老鹰 藉此承认马耳他岛仍然属西班牙治下 The Maltese Falcon (1941)
And they make new ones every year.[CN] 每年还在增加 The Palm Beach Story (1942)
Oh, this time of year every tenant has something to complain about.[CN] 哦 每年这段时间每位租地人 都有一些东西抱怨 Wuthering Heights (1939)
I don't know. They change it every year.[CN] 我不知道,每年都会变 The Awful Truth (1937)
This time of year, you got the track, you got the ocean, you got palm trees.[CN] 每年这时候 有小路,大海和棕榈树 The Palm Beach Story (1942)
50,000 marks worth of mop rags each and every year.[CN] 每年價值50,000馬克的拖布. Grand Hotel (1932)
So every year I bring - and my students know this - ...a one liter bottle of huckleberry wine, which I have made myself, and I bring it with me to the chemistry lesson, so that each of the students[CN] 我的学生知道的 我每年都会在课堂上拿来一升 自己酿的黑莓酒 The Punch Bowl (1944)
She comes from New York to spend a month with me every year.[CN] 她每年从纽约来陪我一个月 Saboteur (1942)
I ain't had pork but four times in four years... every Christmas.[CN] 我四年来只吃了四次猪肉 每年圣诞吃一次 The Grapes of Wrath (1940)
And he still goes to his class reunion every year.[CN] 每年都会出席校友宴会 Double Indemnity (1944)
Can't I have a little fun, even once a year?[CN] 我不能每年去关心一下 Double Indemnity (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top