ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每天-, *每天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want what you want. There isn't any "me" any more, just what you want. You're sweet.[CN] 希望每天与你在一起 A Farewell to Arms (1932)
You see? You could have this every day.[CN] 你瞧 你可以每天都这样的 The Blue Angel (1930)
Of course not, I couldn't do that every day![CN] 那当然每天都有我如何受得了 Taki no shiraito (1933)
We sell them every night![CN] 我们每天晚上都卖这些 The Blue Angel (1930)
Every day, more letters.[CN] 老天,你每天都写信 A Farewell to Arms (1932)
Why do you take my customers?[CN] 你每天都犯规 Episode #1.2 (2004)
We always deal with our finds of the day in order.[CN] 我们总是按顺序来整理我们每天的发现 The Mummy (1932)
- Out with the truth![CN] -他们每天晚上都去 The Blue Angel (1930)
But I don't swim![CN] 那我得每天来游泳池了 Episode #1.4 (2004)
I'm not trying to be, but with 20 or 30 customers a day, am I supposed to remember al of their faces?[CN] 哪里不是装的 客人每天有几十位 哪能一个一个都记得呀 Taki no shiraito (1933)
Every morning, huh?[CN] 每天早晨 Design for Living (1933)
Darling, will you remember after this - orange juice every morning, hmm?[CN] 亲爱的 以后记得每天早餐 都要有橙汁好吗 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top