ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每个人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每个人-, *每个人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish I had Here, everyone has a lover, everyone but me.[CN] 我但愿我有. 在这儿每个人都有情人 除了我 The Scarlet Empress (1934)
It's likely to happen to anybody.[CN] 每个人都有可能会发生 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
It's against the law. Besides, you'll wake everyone up.[CN] 这是违法的 而且你会吵醒每个人 The Awful Truth (1937)
Everybody![CN] 每个人 The Scarlet Empress (1934)
and I want everyone to know it.[CN] 我要让每个人都知道 Baltic Deputy (1937)
Yes, everyone says so. It must be true.[CN] 是,每个人都这样说 应该是这样的. One Hour with You (1932)
Oh, Marie, not everyone.[CN] 哦 玛丽 不是每个人. The Scarlet Empress (1934)
Everybody - Everybody is entitled to his own opinion.[CN] 每个人都听从他的意见 One Hour with You (1932)
Everybody does something different.[CN] 那是他的事 每个人都有不同的做法 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Every foot of Italian soil must be regained.[CN] 每个人都得受此痛苦 A Farewell to Arms (1932)
So you see, everybody does silly things to help them think.[CN] 每个人为了帮助自己思考 而做些怪事 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
While everyone grumbled about the season, the only laughter came from young Nadeshiko and Shinzo.[CN] 每个人都郁闷不乐 只有年少的抚子和新藏 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top