ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

每一

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每一-, *每一*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not? Damn, why shouldn't this be the night[CN] 管它呢,我今天晚上 就是每一把牌都输了 Nobody's Fool (1994)
I brought something for Wai, my God-son.[CN] 每一具尸体都有骨折的现象 Hail the Judge (1994)
I read every one of the letters.[JA] 我仔細的看過裡面的每一封信 Cape No. 7 (2008)
"I remember every single time you laughed.[CN] 我记得你每一次的笑容 Natural Born Killers (1994)
We don't have to do everything on our own[CN] 拉维尔大夫 我们不必自 己做每一件事 Nell (1994)
Eunuch Lee arrives.[CN] 每一具尸体只有喉部发黑 其他部位都很正常 Hail the Judge (1994)
Each one of you my clammy hands must touch.[CN] 我的手会触模你们每一个人 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
However... the queen's biggest problem is her renegade child, Diello, who has proven to be an uncontrollable little blighter who slaughters his nannies whenever the fancy takes him![CN] 皇后困扰的是其反叛的儿子蒂耶娄 他非常顽劣 杀掉每一个照顾他的保姆 Heavenly Creatures (1994)
See every shallow countess Ludwig gave a dedication to?[CN] 去找每一个和鲁吉有关系的浅薄的伯爵夫人? Immortal Beloved (1994)
Then he cut his wrist and fed you from him... and you were a vampire then... and have been every night thereafter.[CN] 之后他割腕,让妳吸他的血 从那以后妳就成了吸血鬼 并度过了每一个夜晚 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Denorex. Works out each individual dandruff.[CN] 抗脱发剂,能清除每一个人的头皮屑 It Could Happen to You (1994)
Each one must bend his forehead to my kiss.[CN] 每一个人要伸出前额让我吻 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top