ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毎-, *毎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi, ㄇㄟˇ, ] Japanese variant of 每, #64,142 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まいど, maido] ทุกครั้ง ตลอด , คำทักทายเวลาเอาสินค้ามาส่งให้ของบริการส่งของ
[まいあさ, maiasa, maiasa , maiasa] (n, adv) ทุกเช้า
[まいばん, maiban, maiban , maiban] (n, adv) ทุกคืน
[まいにち, mainichi, mainichi , mainichi] (n, adv) ทุกวัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まいげつ, maigetsu] TH: ทุกเดือน  EN: every month
[まいげつ, maigetsu] TH: แต่ละเดือน  EN: each month
[まいげつ, maigetsu] TH: ประจำทุกเดือน  EN: monthly

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まい, mai] (n-adv,n-suf) each respectively; (P) [Add to Longdo]
[まい, mai] (pref) every (usu. with events, e.g. every weekend); each; (P) [Add to Longdo]
々;[まいまい, maimai] (adv,n) each time; frequently; always [Add to Longdo]
[ごとに, gotoni] (exp,suf) (uk) one by one; each; every; at intervals of; (P) [Add to Longdo]
[まいなつ, mainatsu] (n) every summer [Add to Longdo]
[まいかい, maikai] (n-adv,n-t) every time; each round; (P) [Add to Longdo]
[まいき, maiki] (n) every term [Add to Longdo]
[まいげつ(P);まいつき(P), maigetsu (P); maitsuki (P)] (n-adv,n) every month; each month; monthly; (P) [Add to Longdo]
[まいごう, maigou] (n-adv,n-t) every issue or number [Add to Longdo]
[まいじ, maiji] (n-adv,n-t) every hour; hourly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は週上昇している。
Take medicine every hour.1時間に薬を飲む。
You get up at 5 o'clock every morning.あなたは朝5時に起きます。
What time do you usually get up every morning?あなたは朝たいてい何時に起きましたか。
What time do you get up every morning?あなたは朝何時に起きますか。
You tried very hard everyday.あなたは日とても一生懸命に努力した。
How long do you study English every day?あなたは日どのくらい英語を勉強しますか。
How long do you play tennis every day?あなたは日どれぐらいテニスをしますか。
Do you study English every day?あなたは日英語を勉強していますか。
What time do you get up every day?あなたは日何時に起きますか。
Do you listen to the radio at home every day?あなたは日家でラジオを聞いているのです。
Do you run every day?あなたは日走りますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正時データ[ごとせいじデータ, gotoseiji de-ta] hourly data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]
[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
[まいにち, mainichi] jeden_Tag, taeglich [Add to Longdo]
[まいじ, maiji] jede_Stunde, stuendlich, pro_Stunde [Add to Longdo]
[まいばん, maiban] jeden_Abend [Add to Longdo]
[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]
[まいつき, maitsuki] jeden_Monat, monatlich [Add to Longdo]
[まいあさ, maiasa] jeden_Morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top