ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毀-, *毀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毀, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike a clay 土 vessel 臼

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy; to damage; to ruin, #5,052 [Add to Longdo]
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; wreck, #8,635 [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy, #9,887 [Add to Longdo]
销毁[xiāo huǐ, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy (by melting or burning), #11,821 [Add to Longdo]
坠毁[zhuì huǐ, ㄓㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] (plane) crash, #15,302 [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy, #16,022 [Add to Longdo]
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] damage; destruction; to devastate; to vandalize, #18,354 [Add to Longdo]
诋毁[dǐ huǐ, ㄉㄧˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] to vilify; to slander; vilification, #23,325 [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash, #23,901 [Add to Longdo]
损毁[sǔn huǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] damage, #24,372 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こぼつ, kobotsu] (v5t,vt) to destroy; to break; to damage [Add to Longdo]
[こぼれ, kobore] (n) nick; chip; scratch [Add to Longdo]
れる[こぼれる, koboreru] (v1,vt) to be chipped; to be nicked [Add to Longdo]
[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out [Add to Longdo]
[きき, kiki] (n,vs) destroying; demolishing; damage [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] (n,vs) injury; damage [Add to Longdo]
損;棄損;き損[きそん, kison] (n,vs) damage; injury; defamation; waste [Add to Longdo]
[きよ, kiyo] (n) praise [Add to Longdo]
誉褒貶[きよほうへん, kiyohouhen] (n) praise and censure; public criticisms [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.三浦氏はある週刊誌に対して名誉損の訴えを起こした。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top