ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殳-, *殳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[殳, shū, ㄕㄨ] tool, weapon
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a weapon 几, Rank: 6005
[段, duàn, ㄉㄨㄢˋ] section, piece, division
Radical: , Decomposition:   ?  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand using a chisel 殳 to cut stone, Rank: 567
[毁, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike 工 a clay vessel 臼, Rank: 1160
殿[殿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hall; palace; temple
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 1555
[毅, yì, ㄧˋ] decisive, firm, resolute
Radical: , Decomposition:   豙 [, ㄧˋ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tool, Rank: 1946
[殷, yīn, ㄧㄣ] many, great; abundant, flourishing
Radical: , Decomposition:   㐆 [yǐn, ㄧㄣˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A midwife 殳 to helping a pregnant woman 㐆; 㐆 also provides the pronunciation, Rank: 2365
[殴, ōu, ] to hit, to beat, to fight with fists
Radical: , Decomposition:   区 [, ㄑㄩ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] weapon, Rank: 3354
[毂, gǔ, ㄍㄨˇ] the hub of a wheel
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  军 [jūn, ㄐㄩㄣ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5052
[殸, qìng, ㄑㄧㄥˋ] stone chimes
Radical: , Decomposition:   声 [shēng, ㄕㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A musical 声 instrument 殳; 声 also provides the pronunciation
[殹, yì, ㄧˋ] an echo
Radical: , Decomposition:   医 [, ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tool

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, ] surname Shu; spear, #87,230 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほこづくり, hokodukuri] (n) kanji radical 79 at right [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top