ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -死-, *死*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[死, sǐ, ㄙˇ] dead; death; impassable, inflexible
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person kneeling 匕 before a corpse 歹, Rank: 317

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǐ, ㄙˇ, ] to die; impassable; uncrossable; inflexible; rigid; extremely, #252 [Add to Longdo]
[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, ] death; deadly, #1,180 [Add to Longdo]
[sǐ zhě, ㄙˇ ㄓㄜˇ, ] the dead; those who died, #5,610 [Add to Longdo]
[dǎ sǐ, ㄉㄚˇ ㄙˇ, ] to kill; to beat to death, #6,044 [Add to Longdo]
[shā sǐ, ㄕㄚ ㄙˇ, / ] to kill, #6,202 [Add to Longdo]
[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, ] death penalty, #6,241 [Add to Longdo]
[sǐ rén, ㄙˇ ㄖㄣˊ, ] dead person, #6,606 [Add to Longdo]
[shēng sǐ, ㄕㄥ ㄙˇ, ] life or death, #6,945 [Add to Longdo]
[huài sǐ, ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ, / ] necrosis, #8,213 [Add to Longdo]
亡率[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, ] mortality rate, #9,213 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
に神[しにがみ] (n) ยมทูต
[しぼう, shibou] (n) ตาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
に筋[しにすじ, shinisuji] สินค้าขายไม่ออก, See also: A. 売れ筋
[しぼう, shibou] เสียชีวิต
[しぼう, shibou] การเสียชีวิต
亡診断書[しぼうしんだんしょ, shiboushindansho] (n) มรณบัตร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) [Add to Longdo]
して後已む;してのちやむ;してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead [Add to Longdo]
[しす, shisu] (v5s,vi) (arch) (See する) to die [Add to Longdo]
すべき[しすべき, shisubeki] (adj-f) mortal [Add to Longdo]
する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (arch) to die [Add to Longdo]
なす[しなす, shinasu] (v5s,vt) to let die [Add to Longdo]
なば諸共[しなばもろとも, shinabamorotomo] (exp) (id) Die all together; Go to the grave together [Add to Longdo]
[しに, shini] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
にそう[しにそう, shinisou] (adj-na) (1) at the point of death; almost dead; about to die; (2) at some limit (pain, hunger, etc.) [Add to Longdo]
にゆく者[しにゆくもの, shiniyukumono] (n) dying person; the dying [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Will he die?彼はぬでしょうか。
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼の父が昨日にました」「あんな人は見たことがありません」
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサがんだとき、世界の人々は再び驚いた。
A girl drowned in the pond yesterday.1人の少女が昨日池で溺れんだ。
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の体は塵と化した。
Two hundred people died of cholera last year.200人の人が昨年コレラでんだ。
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四六時中瀕の大臣の看護に当たった。
I had a stillborn baby three years ago.3年前産しました。
No fewer than 50 passengers were killed.50人もの乗客がんだ。
He died aged 54 years.54歳でんだ。
I have expected his death for six months.6ヶ月前から彼のは覚悟していました。
Bases loaded, two outs in the ninth inning.9回2満塁。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] -Tod [Add to Longdo]
[しぬ, shinu] sterben [Add to Longdo]
亡者[しぼうしゃ, shibousha] Verstorbener, Toter [Add to Longdo]
[しにん, shinin] Toter [Add to Longdo]
[したい, shitai] Leiche [Add to Longdo]
傷者[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
[しけい, shikei] Todesstrafe [Add to Longdo]
刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] zu_Tode_Verurteilter [Add to Longdo]
[しきょ, shikyo] -Tod [Add to Longdo]
[しいん, shiin] Todesursache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top