ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歯医者

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歯医者-, *歯医者*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where have you been?" "I've been to the dentist."「何処に行っていたの?」「歯医者に行っていたのだ」
"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."「歯がひどく痛むのです」「すぐ歯医者に診てもらいなさい」
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医者の予約がある。
You wouldn't go to the dentist when you were a boy.あなたは子供のころどうしても歯医者へ行こうとしなかった。
One Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.ある火曜日のこと、午前中の遅い時間に歯医者に行くことになっていたので家にいた。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを延期した。
You ought to see a dentist.きみは歯医者に診てもらうべきだ。 [M]
I went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.この間、歯医者行ったら、念のためとか言われて、歯形とレントゲンをとられた。いい商売してるよ。
Mr Jones made Mary go to the dentist.ジョーンズさんはメアリーを歯医者に行かせた。
You'd better see a dentist at once.すぐ歯医者に見てもらいなさい。
The child dreads his visit to the dentist.その子供は歯医者へ行くことを恐れている。
Tom should have go to the dentist yesterday.トムは昨日歯医者に行くべきだったのに。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯医者[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top