ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -武-, *武*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[武, wǔ, ㄨˇ] military; martial, warlike
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    弋 [, ㄧˋ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋, Rank: 501

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, ] martial; military; surname Wu, #3,337 [Add to Longdo]
[wǔ qì, ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] weapon; arms, #2,159 [Add to Longdo]
[Wǔ hàn, ㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #2,527 [Add to Longdo]
[wǔ zhuāng, ㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
[Wǔ gōng, ㄨˇ ㄍㄨㄥ, ] (N) Wugong (place in Shaanxi), #6,157 [Add to Longdo]
[wǔ gōng, ㄨˇ ㄍㄨㄥ, ] Martial art; military achievement (e.g. number of enemy heads cut off), #6,157 [Add to Longdo]
[wǔ jǐng, ㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police, #7,141 [Add to Longdo]
[hé wǔ qì, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] nuclear weapon, #8,068 [Add to Longdo]
[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
[wēi wǔ, ㄨㄟ ㄨˇ, ] might; formidable, #9,532 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶくん, bukun] (n) ผลงาน, เกียรติประวัติ, วีรกรรม (ในสงคราม)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
し;猛し[たけし, takeshi] (n) (arch) brave [Add to Longdo]
を練る[ぶをねる, buwoneru] (exp,v5r) (obsc) to train oneself in military arts [Add to Longdo]
[ぶい, bui] (n) military power [Add to Longdo]
[ぶうん, buun] (n) the fortunes of war [Add to Longdo]
運長久[ぶうんちょうきゅう, buunchoukyuu] (exp) continued luck in the fortunes of war [Add to Longdo]
[ぶけ, buke] (n) samurai; warrior; military family [Add to Longdo]
家屋敷[ぶけやしき, bukeyashiki] (n) samurai residence [Add to Longdo]
家時代[ぶけじだい, bukejidai] (n) (See 王朝時代) Feudal period (characterized by the rule of the shogunate as opposed to emperor, 1185-1867 CE) [Add to Longdo]
家諸法度[ぶけしょはっと, bukeshohatto] (n) law decreeing rules for daimyo during Tokugawa shogunate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に装していた。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する器の輸出禁止を呼びかけています。
Americans have the right to bear arms.アメリカ人は器の携帯を許されている。
Forewarned is forearmed.あらかじめ警告を受けているのは、あらかじめ装しているに同じ。
My umbrella will serve for a weapon, should the occasion arise.いざとなったら、傘が器の代用になる。
Military toys are abundant in the shops.おもちゃの器類が店にあふれている。
All of the classmates waited for Takeshi.クラスメートはみなを待った。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に装すべきことを学んだ。
Lay down all arms.すべての器を捨てよう。
The troops had plenty of arms.その軍隊は十分な器を持っていた。
That country has openly threatened to go nuclear.その国は公然と核装するとおどしている。
The assembly voted to protest against any nuclear armament.その集会はいかなる核装にも抗議することを決議した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぶ, bu] MILITAER [Add to Longdo]
[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]
[ぶゆう, buyuu] Tapferkeit, Heldenmut, -Mut [Add to Longdo]
[ぶき, buki] Waffe [Add to Longdo]
[ぶし, bushi] Krieger, Ritter [Add to Longdo]
[むしゃ, musha] Krieger [Add to Longdo]
[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]
[ぶどう, budou] Kriegskuenste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top