ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歎-, *歎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歎, tàn, ㄊㄢˋ] to sigh; to admire
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] yawn

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆息|叹息, #8,348 [Add to Longdo]
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, / ] to bewail; to sigh mournfully; to lament, #62,282 [Add to Longdo]
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark (punct.), #87,363 [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case, #964,886 [Add to Longdo]
[gǎn tàn, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ, ] variant of 感嘆|感叹, to sigh [Add to Longdo]
芝焚蕙叹[zhī fén huì tàn, ㄓ ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˋ, / ] lit. when one grass burns the other grass sighs (成语 saw); fig. to have sympathy with a like-minded person in distress [Add to Longdo]
[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, ] variant of 贊嘆|赞叹, to sigh or gasp in admiration; high praise [Add to Longdo]
[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, ] variant of 驚嘆|惊叹, to exclaim in admiration; a gasp of surprise [Add to Longdo]
默叹[mò tàn, ㄇㄛˋ ㄊㄢˋ, / ] to admire inwardly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じる[たんじる, tanjiru] (v1,vi) (See ずる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
ずる;嘆ずる[たんずる, tanzuru] (vz,vi) (See じる) to grieve; to lament; to sigh in admiration [Add to Longdo]
称;[たんしょう, tanshou] (n,vs) admiration [Add to Longdo]
[たんそく, tansoku] (n,vs) sigh; sighing in grief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top