ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歌-, *歌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歌, gē, ㄍㄜ] song, lyrics; to sing, to chant
Radical: , Decomposition:   哥 [, ㄍㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] breath, Rank: 1040

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] song, #872 [Add to Longdo]
[gē qǔ, ㄍㄜ ㄑㄩˇ, ] song, #3,153 [Add to Longdo]
[chàng gē, ㄔㄤˋ ㄍㄜ, ] to sing a song, #4,066 [Add to Longdo]
[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
[gē mí, ㄍㄜ ㄇㄧˊ, ] fan and devotee of singing and singer, #6,033 [Add to Longdo]
[gē cí, ㄍㄜ ㄘˊ, / ] song lyric; lyrics, #6,935 [Add to Longdo]
[gē shēng, ㄍㄜ ㄕㄥ, / ] singing voice; fig. original voice of a poet, #7,744 [Add to Longdo]
[shī gē, ㄕ ㄍㄜ, / ] poem, #7,956 [Add to Longdo]
[gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ, ] sing, #9,647 [Add to Longdo]
[gē wǔ, ㄍㄜ ㄨˇ, ] singing and dancing, #10,193 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かしゅ, kashu] (n) นักร้อง
[かし, kashi] (n) เนื้อเพลง, See also: S. lyric

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
舞伎[かぶき, kabuki] (n) คาบุกิ การแสดงละครแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うたう, utau] TH: ร้องเพลง  EN: to sing

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) ( only) (See 短) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (, 詩 only) modern poetry; (P) [Add to Longdo]
い捲る;いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]
い合う[うたいあう, utaiau] (v5u) to sing responsively [Add to Longdo]
い始める[うたいはじめる, utaihajimeru] (v1) to start singing [Add to Longdo]
い手[うたいて, utaite] (n) singer [Add to Longdo]
い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody) [Add to Longdo]
い女[うたいめ, utaime] (n) (See 芸者) woman who entertains customers with song and dance [Add to Longdo]
い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem [Add to Longdo]
い鳥[うたいどり, utaidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to sing a song.一曲いたい。
She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.20才になって初めて、彼女は手になろうと決心した。
The girl singing over there is my sister.あそこでっている少女は私の妹です。
The man sitting over there is a famous singer.あそこに座っている人は有名な手だよ。
We often hear you sing.あなたがうのがしばしば聞こえる。
It's your turn to sing.あなたのう番ですよ。
Who sings the best of all the boys in your class?あなたの組でどの子が一番がうまいですか。
Have you ever heard her sing on the stage?あなたは、これまでに彼女が舞台でうのを見たことがありますか。
Have you ever heard this opera sung in Italian?あなたはこのオペラがイタリア語でわれるのを聞いたことがありますか。
Are you going to sing?あなたはうつもりですか。
You can sing a song.あなたはえます。
You are singing now.あなたは今っています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うた, uta] Gedicht, Lied [Add to Longdo]
[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
[かげき, kageki] Oper [Add to Longdo]
[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]
[かしゅ, kashu] Saenger [Add to Longdo]
舞伎[かぶき, kabuki] Kabuki [Add to Longdo]
[かし, kashi] Text, Worte [Add to Longdo]
[かよう, kayou] -Lied [Add to Longdo]
謡曲[かようきょく, kayoukyoku] -Schlager [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top