ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -款-, *款*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] owe, Rank: 807

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
[dài kuǎn, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] a loan; to provide a loan (e.g. bank), #1,078 [Add to Longdo]
[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
[fá kuǎn, ㄈㄚˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] (impose a) fine; penalty; fine (monetary), #4,326 [Add to Longdo]
[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, ] style, #6,507 [Add to Longdo]
[gōng kuǎn, ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄢˇ, ] public money, #9,005 [Add to Longdo]
[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment, #9,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The IMF ruled out any new loans to that country.国際通貨基金は同国に対する新たな借も認めませんでした。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借が大部分を占める。
When the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.が完成したら公証役場に行って、作成した定の認証を受ける必要があります。
The articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.ついに我がデジタルグルーヴクラブの定が完成しました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top