ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欽-, *欽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[欽, qīn, ㄑㄧㄣ] to respect, to admire; royal
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gold

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] royal, #13,742 [Add to Longdo]
钦佩[qīn pèi, ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] to admire; to look up to; to respect sb greatly, #18,256 [Add to Longdo]
叶利钦[Yè lì qīn, ㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄣ, / ] Yeltsin (name); Boris Yeltsin (1931-2007) first post-communist president of Russia 1991-1999, #18,746 [Add to Longdo]
钦州[Qīn zhōu, ㄑㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Qinzhou prefecture level city in Guangxi, #45,652 [Add to Longdo]
何应钦[Hé Yìng qīn, ㄏㄜˊ ㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ, / ] He Yingqin (1890-1987), senior Guomindang general, #58,344 [Add to Longdo]
钦州市[Qīn zhōu shì, ㄑㄧㄣ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Qinzhou prefecture level city in Guangxi, #78,293 [Add to Longdo]
德钦[Dé qīn, ㄉㄜˊ ㄑㄧㄣ, / ] (N) Dechen, Chinese Deqin (town in Kham prov. of Tibet, pres. Yunnan), #88,088 [Add to Longdo]
王钦若[Wáng Qīn ruò, ㄨㄤˊ ㄑㄧㄣ ㄖㄨㄛˋ, / ] Wang Qinruo (962-1025), Northern Song dynasty official, #149,886 [Add to Longdo]
尤尔钦科[Yóu ěr qīn kē, ㄧㄡˊ ㄦˇ ㄑㄧㄣ ㄎㄜ, / ] Yurchenko (name); Natalia Yurchenko (1965-), Russian gymnast; Yurchenko, a type of jump-off for vaulting, #375,733 [Add to Longdo]
钦州地区[Qīn zhōu dì qū, ㄑㄧㄣ ㄓㄡ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Qinzhou district (district in Guangxi), #397,160 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きんてい, kintei] (n) authorized; authorised; appointed [Add to Longdo]
定憲法[きんていけんぽう, kinteikenpou] (n) constitution granted by the Emperor [Add to Longdo]
[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top