ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欣-, *欣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[欣, xīn, ㄒㄧㄣ] delighted, happy, joyous
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1523

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy, #7,250 [Add to Longdo]
[xīn shǎng, ㄒㄧㄣ ㄕㄤˇ, / ] to appreciate; to enjoy; to admire, #2,602 [Add to Longdo]
[xīn wèi, ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ, ] to be gratified, #8,384 [Add to Longdo]
[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, ] happy, #10,395 [Add to Longdo]
鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed, #27,144 [Add to Longdo]
向荣[xīn xīn xiàng róng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] luxuriant growth (成语 saw); flourishing; thriving, #29,974 [Add to Longdo]
喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, ] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult, #30,523 [Add to Longdo]
[huān xīn, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] elated, #36,580 [Add to Longdo]
[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal, #54,186 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きんえつ, kin'etsu] (n) joy; gladness [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] (adj-na,n) pleasant; delightful [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] (n,vs) thinking happily of [Add to Longdo]
[きんき, kinki] (n,vs) pleasure [Add to Longdo]
喜雀躍[きんきじゃくやく, kinkijakuyaku] (n,vs) jump up for joy [Add to Longdo]
[ごんぐ, gongu] (n,vs) earnest aspiration [Add to Longdo]
求浄土[ごんぐじょうど, gongujoudo] (n) seeking rebirth in the Pure Land [Add to Longdo]
然;々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t,adv-to) joyful; cheerful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top