ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -權-, *權*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[權, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority, power, right
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  雚 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] authority; power; right, #771 [Add to Longdo]
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] equity shares; stock right, #1,569 [Add to Longdo]
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
权力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] (wield) power, #2,284 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right, #3,445 [Add to Longdo]
授权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to authorize, #3,877 [Add to Longdo]
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige, #4,205 [Add to Longdo]
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top