ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橘-, *橘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[橘, jú, ㄐㄩˊ] orange, tangerine
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  矞 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,614

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine, #8,774 [Add to Longdo]
[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, ] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine, #25,708 [Add to Longdo]
[jú hóng, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] orange (color); orange peel (used in traditional Chinese medicine), #36,476 [Add to Longdo]
[jīn jú, ㄐㄧㄣ ㄐㄩˊ, ] kumquat, #68,086 [Add to Longdo]
[jú gān, ㄐㄩˊ ㄍㄢ, ] tangerine; orange, #331,420 [Add to Longdo]
[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, ] tangerine [Add to Longdo]
子汁[jú zi zhī, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄓ, ] orange juice [Add to Longdo]
[jú shù, ㄐㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] orange tree [Add to Longdo]
蔓越[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]
[yuè jú, ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cowberry; blue berry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たちばな, tachibana] (n) tachibana (inedible citrus, Citrus tachibana); (P) [Add to Longdo]
[たちばなづき, tachibanaduki] (n) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
神道[たちばなしんとう, tachibanashintou] (n) (See 垂加神道) Tachibana Shinto (Edo-period sect of Suika Shinto popularized by Mitsuyoshi Tachibana) [Add to Longdo]
[たちばなどり, tachibanadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[きっとん, kitton] (n) (obsc) (See 金団) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's citrusy, high energy. Great for work if you need a little afternoon kick.[JA] 柑系でとても爽やかですよ Best Buds (2016)
Gin and orange. - Judith?[CN] 金酒配子汁 This Sporting Life (1963)
All I had to do was dangle an orange blossom in front of you.[CN] 只要在你面前晃悠一朵色的花就行了 Call Northside 777 (1948)
We can afford one of those snooty butlers... kippers and marmalade for breakfast... riding to hounds.[CN] 我们可以请得起那种傲慢的男管家 早餐吃腌鱼和柑果酱 骑马去狩猎 One, Two, Three (1961)
I'm gonna reach up and pick me an orange whenever I want it! Or some grapes![CN] 要随心所欲的摘子,葡萄 The Grapes of Wrath (1940)
- Wonder if them's orange trees, John.[CN] -是子树吗? The Grapes of Wrath (1940)
- The what?[CN] - 什么? - 子烤鸭 Lunch Hour (1963)
Notes of citrus.[JA] 柑の香りの調べ(香調)。 Naka-Choko (2014)
Una arancia. Eine Apfelsine.[CN] 把這顆子夾住 Charade (1963)
- Orange, New Jersey.[CN] -纽泽西  It Happened One Night (1934)
- Citrusy scent, it is unrelated to the orange.[JA] 曖昧な柑系の香りは さておき この木はオレンジとは 関係無く Internal Audit (2013)
I wonder if you could show me something else.[CN] 其实, 你看, 这看上去是色的 Love with the Proper Stranger (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top