ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樞-, *樞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[樞, shū, ㄕㄨ] door hinge; pivot; center of power
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  區 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] tree

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot, #27,976 [Add to Longdo]
枢纽[shū niǔ, ㄕㄨ ㄋㄧㄡˇ, / ] hub (e.g. of traffic network); hinge; pivot; fulcrum, #10,030 [Add to Longdo]
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government, #16,381 [Add to Longdo]
枢密院[shū mì yuàn, ㄕㄨ ㄇㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] privy council, #52,386 [Add to Longdo]
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism), #73,615 [Add to Longdo]
枢轴[shū zhóu, ㄕㄨ ㄓㄡˊ, / ] pivot; fulcrum, #143,235 [Add to Longdo]
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay, #293,226 [Add to Longdo]
要枢[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, / ] important traffic hub; key crossroad, #342,175 [Add to Longdo]
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, / ] alpha Ursae Majoris [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top