ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樓-, *樓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[樓, lóu, ㄌㄡˊ] multi-story building; floor
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] house with more than 1 story; storied building; floor, #659 [Add to Longdo]
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]
大楼[dà lóu, ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] large building, #5,643 [Add to Longdo]
楼梯[lóu tī, ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] stair; staircase, #7,556 [Add to Longdo]
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, / ] upstairs, #8,041 [Add to Longdo]
楼房[lóu fáng, ㄌㄡˊ ㄈㄤˊ, / ] a building of two or more stories, #9,888 [Add to Longdo]
红楼梦[Hóng lóu mèng, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄡˊ ㄇㄥˋ, / ] A Dream of Red Mansions (first completed edition 1791) by Cao Xueqin 曹雪芹, one of the four great novels, #10,660 [Add to Longdo]
办公楼[bàn gōng lóu, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄡˊ, / ] office building, #10,910 [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]
高楼[gāo lóu, ㄍㄠ ㄌㄡˊ, / ] high building; multistory building; skyscraper, #13,896 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top