ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -槽-, *槽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[槽, cáo, ㄘㄠˊ] trough, manger; vat, tank; distillery
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  曹 [cáo, ㄘㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2993

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, ] manger; trough; groove, #2,885 [Add to Longdo]
[tiào cáo, ㄊㄧㄠˋ ㄘㄠˊ, ] change jobs, #15,439 [Add to Longdo]
[shuǐ cáo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ, ] sink, #35,571 [Add to Longdo]
[hé cáo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˊ, ] river bed; channel, #94,174 [Add to Longdo]
[jiàn cáo, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄠˊ, / ] key slot, #124,116 [Add to Longdo]
[dǎo cáo, ㄉㄠˇ ㄘㄠˊ, ] to die out (of livestock), #165,932 [Add to Longdo]
[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]
[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, ] sluice; chute [Add to Longdo]
[xiōng cáo, ㄒㄩㄥ ㄘㄠˊ, ] cleavage (hollow between a woman's breasts) [Add to Longdo]
[shí cáo, ㄕˊ ㄘㄠˊ, ] manger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (arch) basin; tub [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (See 琵琶) body (of a biwa) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Somebody had drowned her in the bathtub.何者かが彼女を浴で溺死させた。
I have pyorrhea.膿漏があります。
The water tank teams with mosquito larvae.にボウフラがうようよしている。
He has the water running in the bathtub.彼は浴に水を出しっぱなしにしている。
The baby was splashing in the bathtub.赤ん坊が浴の中でぼちゃぼちゃやっていた。
I'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".最近いった歯医者で「歯膿漏がありますね」と言われ悩んでいます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] WANNE, GROSSES FASS, TONNE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top