ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -楼-, *楼*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[] (n) บันได

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[楼, lóu, ㄌㄡˊ] multi-story building; floor
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 876

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] house with more than 1 story; storied building; floor, #659 [Add to Longdo]
[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]
[dà lóu, ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] large building, #5,643 [Add to Longdo]
[lóu tī, ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] stair; staircase, #7,556 [Add to Longdo]
[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, / ] upstairs, #8,041 [Add to Longdo]
[lóu fáng, ㄌㄡˊ ㄈㄤˊ, / ] a building of two or more stories, #9,888 [Add to Longdo]
[Hóng lóu mèng, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄡˊ ㄇㄥˋ, / ] A Dream of Red Mansions (first completed edition 1791) by Cao Xueqin 曹雪芹, one of the four great novels, #10,660 [Add to Longdo]
办公[bàn gōng lóu, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄡˊ, / ] office building, #10,910 [Add to Longdo]
[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]
[gāo lóu, ㄍㄠ ㄌㄡˊ, / ] high building; multistory building; skyscraper, #13,896 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうかく, roukaku] (n) ตึกระฟ้า, อาคารสูง, See also: S. 高楼、高殿

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろう, rou] (n) tower; turret; lookout; belvedere [Add to Longdo]
に登る[ろうにのぼる, rouninoboru] (exp,v5r) (See 登) to go up a tower; to climb a tower [Add to Longdo]
[ろうかく, roukaku] (n) multistoried building; (P) [Add to Longdo]
[ろうかん, roukan] (n) watchtower [Add to Longdo]
[ろうしゅ, roushu] (n) (See 妓,酒) owner of a brothel or restaurant [Add to Longdo]
[ろうじょう, roujou] (n) (See 閣) on top of a tall building; balcony; upper floor [Add to Longdo]
[ろうもん, roumon] (n) two-storied gate; tower gate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.そのビルはニューヨークの摩天と比べると小さい。
The skyscraper rose above the other buildings around.その摩天はまわりの他の建物の上方にそびえていた。
It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.基礎に杭を打ち込むのを忘れて、空中に閣を建てるとは、あなたも愚かな人だ。
Your scheme is like a house built on the sand.君の計画は砂上の閣に過ぎないよ。 [M]
A mirage sometimes shows up in Toyama Bay.富山湾にはときどき蜃気が現われます。
A mirage is said to be an illusion.蜃気は幻影だと言われている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろう, rou] TURM, HOHES GEBAEUDE [Add to Longdo]
[ろうもん, roumon] zweistoeckiges_Torgebaeude [Add to Longdo]
[ろうかく, roukaku] -Palast, -Schloss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top