ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -椎-, *椎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[椎, chuí, ㄔㄨㄟˊ] spine, vertebra; hammer, mallet
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2455

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] a hammer, #9,207 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine, #9,207 [Add to Longdo]
[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, ] lumbar vertebra (lower backbone), #17,311 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
间盘[zhuī jiān pán, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk, #29,939 [Add to Longdo]
[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]
动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
[zhuī gǔ, ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #70,693 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しい;シイ, shii ; shii] (n) (uk) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
の木[しいのき;シイノキ, shiinoki ; shiinoki] (n) (uk) (See ) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
間板[ついかんばん, tsuikanban] (n) intervertebral disk [Add to Longdo]
間板ヘルニア[ついかんばんヘルニア, tsuikanban herunia] (n) disk herniation; herniated disk; hernia of intervertebral disk; slipped disk [Add to Longdo]
[ついこつ, tsuikotsu] (n,adj-no) vertebra; vertebrae [Add to Longdo]
茸;香蕈[しいたけ, shiitake] (n) shiitake mushroom (Lentinula edodes) [Add to Longdo]
[しいにび;しいにぶ, shiinibi ; shiinibu] (n) (obsc) jet black [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Shiitake" is a sort of mushroom.茸」はキノコの一種だ。
I have a slipped disc.間板ヘルニアをわずらっています。
We keep shiitake mushrooms dry.茸を乾燥させて保存します。
Disk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.間板ヘルニアは背骨の間にある間板という軟骨が飛び出すものです。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top