ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

植民地

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -植民地-, *植民地*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
植民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) อาณานิคม

Japanese-English: EDICT Dictionary
植民地(P);殖民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) (1) colony; (adj-no) (2) colonial; (P) [Add to Longdo]
植民地[しょくみんちか, shokuminchika] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]
植民地支配[しょくみんちしはい, shokuminchishihai] (n) colonial rule [Add to Longdo]
植民地時代[しょくみんちじだい, shokuminchijidai] (n) colonial period [Add to Longdo]
植民地主義[しょくみんちしゅぎ, shokuminchishugi] (n) colonialism [Add to Longdo]
植民地政策[しょくみんちせいさく, shokuminchiseisaku] (n) colonial policy [Add to Longdo]
植民地統治[しょくみんちとうち, shokuminchitouchi] (n) colonial rule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの植民地に連れて来られた奴隷たち。
England planted many colonies.イギリスは多くの植民地を設けた。
The English established colonies in America 1609.イギリス人は1609年アメリカに植民地を樹立した。
The English established colonies in America.イギリス人はアメリカに植民地を樹立した。
Kenya used to be a British colony.ケニアはかつてイギリスの植民地であった。
Zimbabwe was once a colony of Britain.ジンバブエはかつてイギリスの植民地だった。
A part of the country was at one time a French settlement.その国の一部はかつてフランスの植民地だった。
He dates the custom from the colonial days.その習慣を彼は植民地時代から始まると推定している。
The colony has not declared independence as yet.その植民地はまだ独立を宣言していない。
The colony declared independence and become a republic.その植民地は独立を宣言し、共和国となった。
The colony declared independence.その植民地は独立を宣言した。
At one time Nigeria was a British colony.ナイジェリアはかつてイギリスの植民地であった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
植民地[しょくみんち, shokuminchi] Kolonie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top